Zenbaki gakoak

Salmenten zenbatekoa eta emaitza garbiak

Arloko eragile guztiak hunkitzen dituen dudazko ingurumen ekonomiko batean, enpresak bere salmenten mailari eta errentagarritasunari eusten dio.
SOKOAk urte guziz ateratzen ditu etekinak.
2015ko emaitzak aise benefiziarioak izan dira, 1 M€ baino gehiago, 2013 eta 2014an bezala.

Azpiegitura finantzieroa

SOKOAren ezaugarri nagusietariko bat fondo propio garrantzitsu batzuengain oinarritzen den sendotasun finantzieroa da. Bere baliabide finantzieroen %60a dena.
Horrezgain, diru zor biziki apala du eta altxortegi positiboa du.

Adierazle sozialak

230 lagunek osatzen dute SOKOAko taldea, 60 emazte eta 170 gizon. Hilabete sarien eskala 1etik 5ra doa.
Berdintasunean oinarritzen den, eta abantailak ematen dituen, emaitzen pizgarri sistema baten bidez, langileak dira enpresaren oparotasuna baliatzen duten lehenak.