Zenbaki gakoak

Salmenten zenbatekoa eta emaitza garbiak

Arloko eragile guztiak hunkitzen dituen dudazko ingurumen ekonomiko batean, enpresak bere salmenten mailari eta errentagarritasunari eusten dio.
SOKOAk urte guziz ateratzen ditu etekinak.
2015ko emaitzak aise benefiziarioak izan dira, 1 M€ baino gehiago, 2013 eta 2014an bezala.

Azpiegitura finantzieroa

SOKOAko ezaugarri nagusietariko bat sendotasun finantzieroa da. bere baliabide finantzieroen %60 baino gehiagokoa dena,
Horrez gain, mailegu finatziero eskasa du eta tesorerian irabaziak ateratzen ditu argiki.

Adierazle sozialak

230 lagunek osatzen dute SOKOAko taldea, 60 emazte eta 170 gizon. Hilabete sarien eskala 1etik 5ra doa.
Berdintasunean oinarritzen den, eta abantailak ematen dituen, emaitzen pizgarri sistema baten bidez, langileak dira enpresaren oparotasuna baliatzen duten lehenak.