Dibidenduak

Akziodunari urtean ematen zaion irabaziak dira dibidenduak.

Banatzen ez den zatia erreserban ezartzen da enpresaren diru funtsa sendotzeko eta akziodunen ondarea hemendatzeko.

SOKOAko dibidenduen politika iraunkortasunean eta erregulartasunean oinarritzen da. Kapitalaren sari justu bat bermatzea da haren helburua. Azken 41 urteetan, kasu bakarra kenduta, SOKOAk dibidenduak eman dizkie bere akziodunei.

Fiskalitatea

Fiskalitatea dibidenduei dagokionez (PEA-ren bidez ez bada)

Frantziako Estatuan bizi diren pertsona fisikoei ematen zaien dibidenduei

 • 15,5% kentzen zaie,
 • Errenta aitorpenaren baremo progresiboan inposatuak dira, %40ko murrizketa aplikatu eta gero.

Hala ere, baremo progresiboan inposatua izan baino lehen, dibidenduei ( * Salbuespenak aparte) tasa finkotik %21 kentzen zaie. Horri gehitu behar zaio gizarte zerga, %15,5.Ordainketa hori gordailu gisa erabili daiteke urteko errenta aitorpenaren gain ordaindu beharreko zergan. Nahita nahiez ordaindu beharreko hori errenta aitorpenean ordaindu beharreko zerga baino handiagoa bada, soberakina itzuliko da.

*Bakarrik den pertsonen kasuan, azken aurreko errentaren gaineko zerga erreferentzia 50 000 euro baino gutxiagokoa baldin bada, edo bikote baten kasuan, 75 000 euro baino gutxiagokoa, kenketa hori ez egitea galdetu daiteke.

SOKOAk urte guziz igortzen die akziodunei salbuespena izateko eskaera, Hartzaileak bere ardurapean ongi bete behar du, eta itzuli ordainketa egiteko den urtearen aitzineko azaroan 30a baino lehen.

Fiskalitatea irabaziei dagokionez (PEA-ren bidez ez bada)

Akzioak saltzean egiten diren irabaziei: 

 • %15,5 kentzen zaie gizarte zergengatik
 • Errenta aitorpenaren baremo progresiboan inposatuak dira, agian murrizketa bat aplikatu eta gero akzioak noiztik erosi zirenaren arabera :

  • Irabazien %50 saltzen diren akzioak duela gutxienez 2 edo gehienez 8 urte erosi baziren,
  • Irabazien %65 saltzen diren akzioak duela 8 urte baino gehiago erosi baziren.

PEA baten bidez eskuratutako akzioak

PEA (Plan d'Epargne en Actions) baten bidez eskuratutako akzioak direla eta

 •  iraunten duen bitartean, errenta aitorpenean ez dira kontutan hartuko eta dibidenduetan, irabazietan eta  bestelako inbertsioak edo PEAn berriz egindako inbertsioak emandako onuretan ez da giza ordainketarik egingo ; 
 • eta hesten denean ( 5 urte iragan badira hura ireki zenetik) edo zati bat kentzean ( 8 urte iragan badira ireki zenetik) plana ireki zenetik lortutako irabazi garbiak ez dira errenta aitorpenean kontutan hartuko. (Aldiz gizarte kenketa aplikatuko zaio).

Frantziako Estatutik kanpo bizi diren akziodunak

 • Frantziako Estatutik kanpo bizi diren eta dibidenduak eskuratzen dituzten pertsona fisikoek ez dute gizarte kenketarik izanen, baina hasieratik %21 kenduko zaie. Hala ere kenketa hori murriztu daiteke Frantziak siñatu dituen nazioarteko hitzarmenen arabera. Fiskalitateraren arabera Espainiako Estatuan bizi diren akziodunen kasuan, murrizketa hori %15ekoa izanen da, Espainiako Zerbitzu Fiskalek siñatutako erroldatze ziurtagria aurkezten badiote SOKOAri.
 • Saltzean eskuratuko irabaziak ez dute zerga ordainketarik eragingo Frantziako Estatuan.