SOKOA taldea

4400 enpleguko gune baten bihotzean

Hasieratik, SOKOAk konpromisoa hartu du, sarritan, gutxiengoen finantza-partaidetzarako politika aktibo batera; enpresaren oinarrizko balioetarako bat ezartzea zen, hau da, tokiko garapen ekonomikoa.

50 urtean zehar, zuzeneko edo zeharkako parte-hartzearen ondorioz, Euskal Herrian 3.800 lanpostu baino gehiago sortzeko edo mantentzea lagundu duten 280 enpresek baino gehiagok hartu dute parte, hiru oinarrizko printzipioekin jarraituz :

- Sokoa lanaren inguruan : 

  • Munduan
  • Europan
  • Tokiko mailan (Euskal Herrian)

- Sokoako lanaren kanpotik tokiko inguruan

Hazkunde aktibo bat Europan

Marka nagusiak

1990. urteaz geroztik, merkatuan izandako hazkundeari esker, SOKOAk kanpoko hazkundearen politika aktiboa abian jarri zuen bere jarduera inguruan Europako enpresen erosketen bidez. Kanpoko garapenaren politikaren helburua da konpainia bere ezagutza, produktuen eskaintza zabaltzea eta, bereziki, merkatuetara sartzea.

Gauregun Sokoa tertziario eta kolektibo espazioen antolaketa aterabideen espesialista den, frantses talde baten etxe buruzagia da. Talde horrek 110M€ baino gehiago egiten du eta bere marka nagusiak : EUROSIT, GENEXCO, SELLEX, SOREC SOLUTIONS.

Giltza ziffrak